Home

Wij zijn Maartje Berger en Annemieke Wolthuis, de Jeugdrechtmediators.

Wij staan voor kinderrechten en het belang van kinderen en jongvolwassenen. Wij vinden het belangrijk dat in elke jeugdzaak waarin zich een conflict of strafbaar feit voordoet, gekeken wordt of mediation kan worden aangeboden.  Met elkaar in gesprek gaan biedt vaak een opening tot oplossingen.

In Afrika wordt het woord ubuntu gebruikt:  ”het intense gevoel dat wij alleen door andere mensen mens zijn”, Nelson Mandela. En bij conflicten, waarin we tegenover elkaar komen te staan, hebben we soms hulp nodig van anderen.

Luister hier naar de Podcast ”Verloren” (2 min)