Actualiteit

Structurele financiering mediation in jeugdzaken

Minister Dekker van Rechtsbescherming promoot de toepassing van herstelrecht en goede voorlichting daarover in het jeugdstrafrecht. In een brief van 28 juni 2019 over Aanpak jeugdcriminaliteit schrijft hij over beter gebruik van herstelrecht: ”Het is belangrijk dat er bij iedere jeugdstrafzaak wordt overwogen of deze zich leent voor een herstelrechtelijke modaliteit, zoals bemiddeling of mediation. Daarom maak ik samen met alle relevante partijen een overzicht van de herstelvoorzieningen die in de fase tussen aangifte en tenuitvoerlegging beschikbaar zijn. Voor mediation in strafzaken heb ik structurele financiering vrijgemaakt. Op basis van dit overzicht komt er goede voorlichting voor de betrokken professionals, het slachtoffer, de jongere en zijn ouders”.

In een eerdere brief van 11 juli 2018 zegt hij al dat in beginsel in alle jeugdstrafzaken dient te worden onderzocht of een herstelrechtelijke interventie mogelijk is. De Minister heeft toen ook extra budget toegezegd om ervoor te zorgen dat herstelrecht een sterkere positie krijgt in het jeugdstrafrecht.

Als jeugdrechtmediators zijn we enthousiast over deze ontwikkeling. We zien ook dat in de praktijk nog maar een kleine groep toegang heeft tot het herstelrecht. We gaan ons ervoor inzetten om jongeren goed te informeren, professionals te trainen en om het nieuwe beleid en de plannen in de praktijk te brengen.