Over ons

Annemieke Wolthuis

Annemieke Wolthuis
Annemieke Wolthuis

“Hoe fijn is het als jongeren na een uit de hand gelopen geweldsincident op school of in het uitgaansleven, elkaar zonder problemen weer kunnen tegenkomen omdat tijdens een mediation het gebeurde en de ervaringen goed zijn uitgesproken en er ook afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld schadevergoeding en toekomstig gedrag.”

Ik ben jurist en mediator en gespecialiseerd in jeugdrecht en kinderrechten. Vanuit die achtergrond heb ik veel aan onderzoek, training en lobby gedaan. Mijn rechtenstudie deed ik aan de Universiteit Maastricht, waar gesprekstechnieken en probleemgestuurd werken centraal stonden. Daar was ik ook betrokken was bij de oprichting van de Kinderrechtswinkel. Aanvullende ervaringen met mensenrechten en kinderrechten heb ik opgedaan tijdens studie en stage in Zweden en Zwitserland. Ik heb 10 jaar bij Defence for Children International in Amsterdam gewerkt. In 2012 promoveerde ik op herstelrecht en kinderrechten met als doel herstelrecht voor jeugdigen meer in het hart van het Nederlandse jeugdstrafrecht te krijgen en ik aan de universiteit en bij het Verwey-Jonker Instituut als onderzoeker gewerkt. Maar ik miste de praktijk en ben de mediationopleiding gaan doen om directer met jongeren en hun netwerk te kunnen werken. Nu ben ik mediator, naast mijn werk voor de Stichting Restorative Justice Nederland en mijn rol als vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice. De specialisatie mediation in strafzaken en de praktijkervaring met mediations heeft me laten zien dat met name hier zoveel te winnen valt voor jonge daders en slachtoffers en ook voor de gemeenschap.

Maartje Berger

”Je fouten herstellen. Een ruzie bijleggen. Praten over wat er gebeurd is. Luisteren naar het verhaal van de ander. Je kan het niet jong genoeg leren. En, we zijn nooit te oud om te leren. ”

Na mijn studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam heb ik me gespecialiseerd in het familierecht en het jeugd(straf)recht.  Het is prachtig te zien dat zodra mensen weten hoe ze verder kunnen met elkaar, de wet nauwelijks meer nodig is. Het voeren van gesprekken met ouders, kinderen, hulpverleners, beleidsmakers en buurtbewoners is een rode draad in mijn werk. Eerst als jurist familie- en jeugdrecht bij Stichting De Ombudsman en sinds 2007  als jurist kinderrechten en jeugdrecht bij Defence for Children. Ook ben ik lid van de Klachtencommissie van de Jeugd- en Gezinsbeschermers in Haarlem. Vanaf 2017 ben ik MfN Registermediator, Mediator in Strafzaken en buurtbemiddelaar bij Beter Buren in Amsterdam. In 2020 rond ik de opleiding Emotionally Focused Mediation (EFM) af.

Ik heb me altijd sterk gemaakt voor de positie van kinderen, met name in het jeugd(straf)recht.  Ik spreek regelmatig met (ouders van) kinderen die zijn aangehouden door de politie, naar de rechtbank moeten of die in een gesloten instelling of jeugdgevangenis verblijven. De oplossingen, hulp en straffen die ingezet worden zijn lang niet altijd effectief.  De juridische procedures hebben vaak een grote impact op hun leven. Ook biedt het systeem niet altijd kansen om van fouten te leren en het anders te doen. Van daaruit kreeg ik inspiratie en zag ik de noodzaak voor het veel breder inzetten van herstelrecht en mediation in jeugd(straf)zaken.

’Mediation verdient een vaste plek in het jeugd(straf)recht. Jongeren die te maken hebben met conflicten, groot of klein, verdienen de kans deze te kunnen en te leren oplossen en waar mogelijk het goed te kunnen maken. Van mediators, maar ook van familie, professionals en bekenden vraagt dat extra aandacht’’

Specialisatie, projectontwikkeling en onderzoek

Annemieke Wolthuis en Maartje Berger hebben beide de mediationopleiding en de specialisatie mediation in strafzaken gedaan bij Caleidoscoop Leertrajecten.

“Caleidoscoop Leertrajecten beschouwt conflicten als motor voor groei en ontwikkeling en daarmee als een sturingsvraagstuk.” Bas Delleman, directeur 

We zetten ons in voor de verdere specialisatie van jeugdrechtmediators in Nederland en daarbuiten. We werken aan innovatieve projecten en onderzoek op het gebied van strafrechtelijke of herstelrechtelijke interventies en conflicthantering in het jeugd(straf)recht. Dit doen we zelfstandig en ook in samenwerking met oa Restorative Justice Nederland (RJN), het Verwey-Jonker instituut en Defence for Children. Voorbeelden daarvan zijn: Onderzoek naar herstelgerichte detentie in jeugdgevangenissen en Europees vergelijkend onderzoek naar herstelrechtelijke interventies in jeugdzaken en huiselijk geweldzaken.

We hebben een groot netwerk. We werken nauw samen met andere ervaren mediators en waar nodig met advocaten, psychologen en andere deskundigen.

We zijn geregistreerd mediator bij de Mediationfederatie Nederland (MfN) en zijn lid van de Vereniging Mediation in Strafzaken (VMSZ) en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). Gewerkt wordt volgens de regels van de MfN, waarbij het reglement, de gedragsregels en de privacyverklaring AVG van de MfN worden gevolgd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-MfN_Registermediator_150dpi-1-3.jpg