Publicaties

Het in 2022 verschenen boek Restorative Justice from a children’s rights perspective, onder redactie van Annemieke Wolthuis en Tim Chapman gaat specifiek in op de relatie tussen herstelrecht en kinderrechten. Diverse auteurs uit Europa, Afrika, Azië, Zuid Amerika, Noord Amerika en Australië beschrijven lokale wetgeving en beleid en geven voorbeelden van de praktijk. Het boek belicht waarom kinderrechten een belangrijke basis zijn voor de verdere ontwikkeling van het jeugdherstelrecht en het biedt tevens ruimte voor een kritische blik.

Restorative justice from a children’s rights perspective

Fouten moet je kunnen herstellen is de titel van ons artikel in het Pedagogiek in Praktijk (PIP) tijdschrift (nr 128 – sept 2022) over herstelbemiddeling en mediation in jeugdstrafzaken. Hoe werkt het en hoe ziet het er in de praktijk uit?

In het artikel Herstelrecht geeft kinderen en jongeren autonomie in het Tijdschrift Conflicthantering (nr 2 – 2021) geven Annemieke Wolthuis en Maartje Berger aan wat er nodig is om de mogelijkheden van herstelrecht in jeugdzaken vaker te benutten. Herstelrecht in jeugdzaken is heel succesvol. Maar ondanks goede resultaten ervan in het jeugdstrafrecht wordt het maar weinig toegepast. Hoe kunnen mediators helpen en wat is er nodig om meer zaken van jongeren door te verwijzen?

”Restorative Justice, dat is de nieuwe trend”. Een mooi en uitgebreid interview
door Hazal Cengiz en Jarieke Timmerman in het Groningse Civilistenblad met Annemieke Wolthuis en Maartje Berger over hun loopbaan en werk, herstelrecht, kinderrechten en de rol van bemiddeling en mediation in jeugd(straf)zaken.

Luister hier naar de Podcast ”Verloren” (2 min) over het mediationgesprek tussen twee vriendinnen na een uit de hand gelopen ruzie. Wat doen ze als ze elkaar weer tegenkomen? Een prachtige aflevering met Annemieke Wolthuis gemaakt door Zorgdragers in de serie Niet Zozeer.

De tweede editie van het UNODC Handboek on Restorative Justice Programmes is uit! En gratis in te zien.

Wat maken jongeren in het strafrecht mee als gevolg van coronamaatregelen? En worden jongeren voldoende betrokken? Maartje Berger schreef erover in de speciale COVID 19 editie van de nieuwsbrief (2020/02) van het European Forum on Restorative Justice A call upon young people in the justice system to participate in Covid 19 times

Podium Harlingen staat een paar keer per week stil bij het belang van vriendschap en het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen die uit de corona crisis voortkomen. Annemieke Wolthuis in een tweeluik over vriendschap, kinderrechten en strafrecht (april 2020) https://podiumharlingen.nl/podium-harlingen-tv-afleveringen/

Bijdrage van Annemieke Wolthuis en Maartje Berger in Jeugdrecht in Praktijk (nr 3 sept 2017): Herstelrecht in jeugdstrafzaken Nederland. Waar staan we?

Europees onderzoek Mediation in huiselijk geweldzaken 

Guide Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Interview met Annemieke Wolthuis in: De Groene Amsterdammer – ”Ik zat fout”, december 2018

Promotie-onderzoek Annemieke Wolthuis, 2012
Bij interesse, bestel een exemplaar via info@annemiekewolthuis.nl

Links

European Forum for Restorative Justice  (EFRJ)

Restorative Justice Nederland (RJN)

Restorative Justice Academy (RJA)

Tijdschrift voor Herstelrecht

Vereniging Mediation in Strafzaken (VMSZ)

Defence for Children