Publicaties

De tweede editie van het UNODC Handboek is uit! En gratis in te zien.


Podium Harlingen staat een paar keer per week stil bij het belang van vriendschap en het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen die uit de corona crisis voortkomen. Annemieke Wolthuis in een tweeluik over vriendschap, kinderrechten en strafrecht (april 2020) https://podiumharlingen.nl/podium-harlingen-tv-afleveringen/

Bijdrage van Wolthuis en Berger in Jeugdrecht in Praktijk (Jeugdrecht in de Praktijk nr 3 sept 2017): Herstelrecht in jeugdstrafzaken Nederland waar staan we?

Europees onderzoek Mediation in huiselijk geweldzaken 

Guide Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Interview met Annemieke Wolthuis in: De Groene Amsterdammer – ”Ik zat fout”, december 2018

Promotie-onderzoek Annemieke Wolthuis, 2012
Bij interesse, bestel een exemplaar via info@annemiekewolthuis.nl

Links

European Forum for Restorative Justice  (EFRJ)

Restorative Justice Nederland (RJN)

Restorative Justice Academy (RJA)

Tijdschrift voor Herstelrecht

Vereniging Mediation in Strafzaken (VMSZ)

Defence for Children´╗┐